Alle Nyheder

Ny formand for organisationsbestyrelsen i B43, august 2021

Ny formand for organisationsbestyrelsen i B43, august 2021

26.08.2021

Formandsposten var ledig, idet Pia Thorhauge ønskede at stoppe efter 1 år i formandsstolen.

På repræsentantskabsmødet den 12. august 2021 blev Karina Hansen fra Dybbølgade valgt som ny formand for B43. Karina blev valgt som medlem til organisationsbestyrelsen i maj 2017, og har været medlem af afdelingsbestyrelsen for afdeling 6, Søndergade - Dybbølgade siden efteråret 2017.

Organisationsbestyrelsen vil fortsat have intensiv fokus på, at Boligselskabet af 1943 kan tilbyde attraktive, bæredygtige og miljørigtige boliger udtaler formand Karina Hansen.
Dette betyder, at vi i organisationsbestyrelsen vil have stor fokus på renovering af vores nuværende boligmasse, således vores boliger er tidssvarende og fremtidssikrede – og samtidig skal miljø være tænkt ind i vores løsninger.
Vi skal ydermere sikre, at vi pris – og størrelsesmæssigt kan tilbyde boliger til alle. Beboerdemokrati – og beboerfællesskab er hjørnesten i vores boligselskab og organisationsbestyrelsen vil arbejde på at udvikle disse områder, slutter Karina Hansen.

 

SOMMERFERIE LUKKET

SOMMERFERIE LUKKET

16.06.2021